Overige activiteiten

Theorieles

Muziek is eigenlijk een in een vorm gegoten klank. Over die verschillende vormen en bouwstenen is veel te ontdekken.

Tijdens de pianolessen wordt de nodige theorie behandeld, maar voor wie meer wil weten, geef ik ook aparte theorieles. Zeker voor de leerlingen die toelatingsexamen voor een muziekvakopleiding, zoals het conservatorium, willen doen is dit onontbeerlijk. Want bij de auditie voor die opleidingen moet je al een redelijke bagage aan theorie hebben en ook je gehoor middels solfège goed ontwikkeld hebben.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Cultuureducatie primair onderwijs

Cultuureducatie
Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen in aanraking komen met muziek. Vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit van de Rijksoverheid is hiervoor in het primair onderwijs (PO) steeds meer aandacht. Als leerkracht PO heb ik hiermee veel ervaring opgedaan. Ook op dit moment ben ik actief betrokken als cultuurcoach bij dit programma en houd ik mij o.a. bezig met onderwijsontwikkeling muziek en erfgoed. Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden en cultureel vermogen van de kinderen.

De taak van het onderwijs is kinderen voor te bereiden op hun toekomst. Maar de ontwikkelingen in de wereld gaan zo snel dat er geen concreet beeld te schetsen is van de vaardigheden die we over 20 jaar nodig hebben. Toen ik op de basisschool zat, wilde niemand ICT-er worden. Eenvoudig omdat dat beroep nog niet bestond. Kinderen moeten dus andere competenties ontwikkelen zoals creatief denken, communiceren, samenwerken ed. (zie afbeelding)
Dit zijn de 21e eeuwse vaardigheden.

Cultuureducatie geeft goede handvatten om die vaardigheden aan te wakkeren en verder te ontwikkelen.

Het ontwikkelen van het cultureel vermogen is belangrijk voor het versterken van de verbinding tussen mensen door elkaars overeenkomsten en verschillen te ontdekken en te respecteren. Om van daaruit samen nieuwe uitingsvormen te ontwikkelen en samen deel te nemen aan het culturele leven.

Voor de scholen primair onderwijs in Waddinxveen ontwikkelde ik vakoverstijgende lessen over het lokale erfgoed met verbindingen naar rekenen, taal, maar ook muziek en beeldend. Daarnaast geef ik de leerkrachten trainingen erfgoed en muziek.

Wat kan ik voor jullie betekenen? Neem gerust contact op dan kunnen we de mogelijkheden onderzoeken.